Güvenlik & Gizlilik Politikası

Yasal Uyarı

Bu sitenin içeriği sadece genel bilgilendirme ve kullanım içindir. Bu bilgiler herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir ve bu bilgilere dayanarak karar alınmamalıdır (veya böyle bir karardan geri durulmalıdır). Bu sitede yer alan veya bu site ile ulaşılan bilgiler “OLDUĞU GİBİ” esasında sağlanmaktadır ve örtülü satılabilirlik garantisi, belirli bir amaca uygunluk ve ihlal etmeme dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu siteyle ilişkili ve/veya herhangi bir bilgiyle ilgili herhangi bir hususla ilişkili her türlü açık veya örtük beyan veya garanti kabul edilmemekte ve hariç bırakılmaktadır.
MZ VISA şirketi, bağlı şirketleri ve partnerleri ve müdürleri, yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, Site veya herhangi bir içeriğinin kullanımı veya kullanılamaması, site içeriğinin kullanımından doğan herhangi bir ifa veya ihmal veya performans hatası, hata, ihmal, kesinti, silme, kusur, çalışma veya iletim gecikmeleri, bilgisayar virüsü, iletişim hatlarındaki arızalar, sitede yer alan bilgilerin çalınması veya yok olması veya izinsiz erişimi, değiştirilmesi veya kullanılmasından dolayı sözleşme, haksız fiil veya başka türlü doğan her türlü tazminat, talep, zarar, ziyan, yaralanma (iş projelerinin kaybolması veya kar kaybı için tazminatlar dahil) hiç bir zaman yükümlü ve sorumlu olmayacaktır. Bilgilerin doğruluğu, yeterliliği, güvenilirliği, eksiksizliği, uygunluğu veya belirli bir duruma uygulanabilirliğiyle ilgili olarak niteliği ne olursa olsun herhangi bir beyan, garanti veya teminat verilmemektedir.
Sitedeki belirli linkler MZ VISA’e ait olmadığından, MZ VISA’in kontrol, gözetim veya bağlantısı bulunmadığı üçüncü taraflarca işletilen/sağlanan sunucularda veya ağlarda bulunan kaynaklara erişim sağlar. Böyle siteleri ziyaret ederek ve/veya üçüncü taraf/harici websitelerine linkleri/hiperlinklere tıklayarak, MZ VISA websitesinin sınırları dışında olduğunuzu ve MZ VISA’in güvenli websitesinden ayrıldığınızı ve bu nedenle kullanıcı MZ VISA sitesinden ayrıldığında politikaları, hüküm ve şartlarının sona erdiğini kabul ediyor ve anlıyorsunuz. MZ VISA, bu nedenle, herhangi bir bilginin gerçekliği/mevcudiyeti veya doğrudan veya dolaylı herhangi bir zarar, ziyan veya kayıptan veya böyle harici sitelerdeki ziyaretiniz ve/veya işlemlerinizin neden olabileceği herhangi bir yerel veya uluslararası kanunların ihlalinden dolayı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmiyor, herhangi bir hüküm veya garantiyi onaylamıyor veya sunmuyor. Böyle harici/üçüncü taraf web sitelerine internet linkleri veya hiperlink vererek, MZ VISA ve/veya temsilcileri bu hizmetleri sağlıyor varsayılmayacak ne de üçüncü tarafları veya sağladıkları hizmetler/ürünleri tasdik ettiği, tavsiye ettiği, onayladığı, teminat verdiği veya tanıttığı varsayılmayacak ne de herhangi bir hüküm veya garanti sunmamaktadır. Böyle üçüncü taraf/harici web siteleri, kendilerine ait politikalar ile yönetilmektedir ve MZ VISA bunda herhangi bir role sahip değildir. Kullanıcılardan, bu üçüncü taraf websitelerini kullanırken veya bunlarla etkileşirken kendi muhakemelerini kullanmaları rica edilmektedir ve MZ VISA ve/veya temsilcileri, kullanıcının (Başvuru Sahibi dahil) böyle üçüncü taraf linkler/hiperlinklere erişiminden veya verilen hizmetteki herhangi bir kusurdan veya böyle bir üçüncü tarafça hizmetin sağlanmamasından veya kullanıcının üçüncü taraf siteleri ziyareti veya bunlardaki işlemlerinden kaynaklanabilecek herhangi bir yerel veya uluslararası kanunların ihlalinden doğabilecek veya bunlarla ilişkili olabilecek herhngi bir doğrudan, dolaylı, cezai, arızi, özel, dolaylı zarar, ziyan, kayıp, maliyet ve masraflardan veya mevcut bilgilerin doğruluğu/mevcudiyetinden dolayı herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.
MZ VISA kendi takdirinde, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda burada belirtilen şart ve koşullardan herhangi birini ya da tümünü değiştirebilir, tadil edebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. Hiçbir MZ VISA çalışanı, MZ VISA’in ön yazılı onayı olmaksızın işbu belgede belirtilen her hüküm ve şartı değiştirme / tadil etme / genişletme veya iptal etme yetkisine sahip değildir.

İşbu hüküm ve şartlar Irak kanunlarına uygun bir şekilde idare edilecek ve yorumlanacaktır. MZ VISA tarafından Başvuru Sahibine sağlanan hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir talep ya da ihtilaf, Irak mahkemelerinin yegane yargı yetkisine tabi olacaktır.

Sitenin domain’i ve alt domain’lerinden sağlanan hizmetleri kullanarak, vize başvurusu sahibi /kullanıcı, MZ VISA (“Sözleşme” veya “Kullanıcı Sözleşmesi”) hiperlinki ile sağlananlar ve bağlı şirketleri, ortak girişim partnerleri, temsilcileri, iştirakleri ve müşterilerinin websitelerinde yer alanlar dahil aşağıdaki hüküm ve şartları kabul etmektedir. Irak sınırları dışında ikamet ediyorsanız ve MZ VISA, bağlı şirketleri, ortak girişim partnerleri, temsilcileri, iştirakleri ve müşterileri ile sözleşmeye sahipseniz, burada yer alan hüküm ve şartları kabul ediyorsunuz. Herhangi bir sorunuz için, resmi tatiller hariç Pazartesi ile Perşembe arası 9:00 – 16:00 arası +20 128 857 7405 No’lu yardım hattımızı arayınız.

Başvuru Sahibi, MZ VISA ve iştirakleri, ortak girişimleri, partnerleri, temsilcileri, bağlı şirketleri ve müşterileri tarafından sağlanan hizmetleri kullanmaya başlamadan önce Vize başvurusunda bulunan başvuru sahibi ve/veya temsilcisinin, MZ VISA tarafından sağlanan hizmetleri kullanmaya devam edebilmeleri için burada sağlanan ve Kullanıcı Sözleşmesi, Yasal Uyarı Politikası ve Gizlilik Politikasıyla ilişkilendirilen tüm şart, hüküm ve bilgileri, sınırlama veya niteliğine bakılmaksızın, okuduğunu, anladığını ve bunlara riayet edeceğini kabul ettiğini onaylamaktadır. MZ VISA, Kullanıcı Sözleşmesini okurken bağlantısı verilen bilgilere ulaşarak bunları da okumanızı şiddetle tavsiye eder ve burada verilen tüm hüküm, şart ve bilgilere, sınırlama veya niteliklerine bakılmaksızın, riayet edeceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Yasal olarak bağlayıcı sözleşmeler yapamıyor veya yapmanız yasaklanmış ise veya 18 yaşından küçük iseniz veya bu veya mevcut ile bağlantısı verilen sitelere erişimizin veya kullanımınız geçici veya kalıcı olarak engellenmiş veya yasaklanmış ise Siteyi kullanmayın.

Kullanıcı Sözleşmesini kabul ederek, MZ VISA websitesini veya MZ VISA websitesiyle ilişkilendirilmiş veya bağlantıları verilmiş websitelerini kullanımınız, muhtelif zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte bu websitelerinde yayınlanan kullanıcı sözleşmesi/sözleşmeleri, Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikalarıyla yönetileceğini kabul ediyorsunuz.

YASALARA AYKIRI KULLANIM YASAĞI

Bu Siteye erişim veya kullanımı sırasında, Kullanıcı:

Sitede uygunsuz kategori veya alanlarda herhangi bir içerik veya öğe yayınlayamayacaktır ne de Sitenin normal amacı dışında herhangi bir amaçla Sitede niteliği ne olursa olsun herhangi bir materyal yayınlamayacaktır.
Herhangi bir kanun, üçüncü taraf hakları veya MZ VISA politikalarını ihlal etmeyecektir. Kullanıcı IP adresini gizlememelidir veya kasıtlı bir şekilde herhangi bir ara bilgisayar üzerinden iletişimlerini yönlendirmemelidir. Kullanıcı, erişim kazandıktan sonra günlüklerini değiştirmemelidir.
Sitenin teknolojik faaliyetlerine müdahale etmemeli veya Sitenin veya herhangi bir diğer kullanıcının içeriği veya materyalinde değişiklik yapmayacaktır.
Kişisel bilgiler dahil yanlış, gerçeğe uygun olmayan, yanıltıcı, aşağılayıcı veya karalayıcı içerik yayınlamayacaktır;
Siteye erişmek için geliştirilmiş veya ileride icat edilecek veya keşfedilecek manuel, otomatik, mekanik, elektrik veya elektronik herhangi bir robot, örümcek, arama motoru, kazıyıcı veya sair araçlar kullanmayacak ve/veya Sitenin normal amacından farklı herhangi bir amaç için yukarıda belirtilen araçları kullanmayacaktır.
Ayrıca, Kullanıcıları şunları yapmamayı kabul etmektedir:

MZ VISA’in altyapısına makul olmayan veya orantısız bir şekilde büyük bir yük bindiren veya bindirebilecek (kendi takdirimizde) herhangi bir işlem yapmak;
Sitenin doğru çalışmasına veya Sitede gerçekleştirilen herhangi bir faaliyete müdahale etmek veya müdahale etmeye çalışmak; veya
Siteye erişimi engellemek veya kısıtlamak için kullanabileceğimiz robot hariç bırakma başlıkları veya sair tedbirlerimizi baypas etmek.
Sitenin geribildirim bilgilerini göstermek, dışarı aktarmak veya içeri aktarmak gibi geribildirim veya puanlama sistemlerine zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmak veya bunları MZ VISA ile ilişkisiz amaçlar için kullanmak;
Herhangi bir sistemi, websitesini değiştirmek, yayınlamak, ihlal etmek, suistimal etmek, istismar etmek, silmek, hack’lemek, bozmak, yavaşlatmak, yapılandırmak için, bunlar için çalışmak için, veya diğer kullanıcılara veya diğer bilgisayarlardaki hizmetlerin engellenmesine neden olmak veya Site veya kullanıcı özelliklerini engellemek için doğrudan, dolaylı olarak veya herhangi bir icat üzerinden mevcut veya icat edilebilecek herhangi bir manuel, mekanik, elektrik veya elektronik araçlar, bilgisayar programı, bilgisayar korsanı araçları, veya kodları, yazılım veya donanım araçlarını kullanmak, kök erişimi elde etmek veya buna girişmek;
MZ VISA veya kullanıcıların menfaatleri veya mülklerine zarar verebilecek virüsler veya herhangi bir diğer teknoloji göndermek, yayınlamak, monte etmek veya dağıtmak;
Siteden içerik ve/veya MZ VISA’in telif hakları ve ticari markaları veya sair fikri mülkiyeti çoğaltmak, değiştirmek veya dağıtmak;
Diğer kullanıcılar, bunların bilgileri veya herhangi bir diğer kullanıcının pasaport bilgileri, e-posta adresleri vs. gibi bilgileri herhangi bir şekilde toplamak.
Herhangi bir yasadışı, kanunlara aykırı veya yasaklanmış kullanım durumunda, Kullanıcı, muhtelif zamanlarda yapılan değişikliklerle birlikte Irak yerel kanunları çerçevesinde yasal işleme tabi tutulacaktır.

KULLANIM SINIRLAMASI

MZ VISA’in bir Kullanıcının anormal kullanım veya istismara yol açmaya çalışması, potansiyel veya başka türlü sorunlar veya olası yasal yükümlülükler yarattığını veya normal kullanıma uygun hareket etmediğini düşünmesi halinde, diğer yasal çareleri sınırlandırmaksızın, MZ VISA, kendi takdirinde veya müşterilerinin tavsiyesi veya talimatları çerçevesinde, bir vize başvurusu sahibinin/kullanıcının hizmetlerine erişimini/istifade etmesini sınırlandırabilir, askıya alabilir, kalıcı veya geçici olarak sonlandırabilir, durdurabilir veya engelleyebilir, websitelerine erişimini yasaklayabilir, yüklenen içeriği kaldırabilir ve Kullanıcıyı Siteden uzakta tutmak için teknik ve yasal işlemler yapabilir.

İÇERİK LİSANSI

Vize başvurusu sahibi/kullanıcının, kullanıcının kişisel bilgileri ve vize başvurusu sahibi/kullanıcının ses sinyalleri / video görüntülerini içeren ve/veya CD/DVD’de kayıtlı ve gerektiğinde Konsolosluğa sunulmuş olan içeriği MZ VISA’e sağladığında, vize başvurusu sahibi/kullanıcı, tüm böyle Bilgilerin kullanılması ve/veya böyle Kullanıcı Bilgilerinin depolanması ve gerektiğinde Konsolosluğa sağlanması için MZ VISA’e onay vermektedir ve Kullanıcının herhangi bir bilinen veya gelecekteki ortamda Kullanıcı Bilgilerinde sahip olduğu telif hakları, aleniyet ve veritabanı haklarını kullanmak için münhasır olmayan, dünya çapında geçerli, kalıcı, geriye dönüşsüz, ücretsiz ve alt lisans verilebilir bir hakkı MZ VISA’e vermektedir. MZ VISA, Kullanıcı Bilgilerinin izinsiz erişim, zarar, değiştirme, ifşaat veya bozulmaya karşı korumak amacıyla güvenlik işlemleri ve prosedürlerini uygulamak ve sürdürmek için gerekli adımları atmıştır. MZ VISA, Kullanıcı Bilgilerinin izinsiz erişim, ifşaat veya istismara karşı korunması, muhafaza edilmesi ve kullanımıyla ilgili uygun koruma mekanizması ve kuralları yürürlüğe koymuştur.

GARANTİ REDDİ

MZ VISA, güvenli ve kesintisiz bağlantı ve internet erişimi sunmak için büyük bir çaba gösterirken, MZ VISA, Konsolosluk ve/veya müşterileri, elde edilen herhangi bir verinin, verilen veya websitesi veya başvuru formlarında belirtilen zaman, veri veya bilgilerin herhangi bir kaybı dahil olmak üzere, internet bağlantısı, sinyal iletimi, sunucu arızası, sistemlerin çökmesi, bilgisayar korsanlığı, bakım ve herhangi bir diğer olay ve işlemin bir sonucu olarak meydana gelen herhangi bir kayıp veya dolaylı zararlardan dolayı vize başvurusu sahibi/kullanıcısına karşı sorumlu veya yükümlü olmayacaktır. Vize başvurusu sahibi/kullanıcı, bağlantı kaybı, tarih kaybı ve/veya verilen bilgilerin kaybı sonucunu doğurabilecek iş ve işlemler dahil diğer kullanıcıların işlemleri veya işlemsizliklerden dolayı MZ VISA’i sorumlu tutmamayı kabul etmektedir.

Ayrıca, güvenli ve kesintisiz hizmet erişimi sunmaya çaba gösterilirken, MZ VISA, MZ VISA’in kontrolü dışındaki sayısız faktörden dolayı kesintisiz veya güvenli hizmet erişimi ve Site çalışmasını garanti etmemektedir. Buna göre, yasaların izin verdiği ölçüde, MZ VISA, her türlü örtük garanti, hüküm ve şartları hariç bırakmaktadır. MZ VISA, vize başvurusu sahibi/kullanıcının websiteyi kullanımından doğan her türlü para, zaman, itibar veya saygınlık kaybından veya herhangi bir doğrudan, özel, dolaylı veya arızi kayıp ve zararlardan sorumlu değildir.

TAZMİNAT

Vize başvurusu sahibi/kullanıcı, MZ VISA, yetkilileri, müdürleri, temsilcileri, iştirakleri, ortak girişim partnerleri ve çalışanlarını işbu Sözleşmenin ihlalinden veya kullanıcının herhangi bir ülkenin kanunu veya üçüncü taraf hakların ihlalinden dolayı herhangi bir üçüncü tarafın yaptığı, makul avukat ücretleri dahil her türlü talep veya davadan zarar görmemesini sağlayacak ve tazmin edecektir.

Gizlilik Politikası

Kapsam

MZ VISA, dünya çapında Diplomatik Misyonların bir partneridir ve ilgili Diplomatik Misyonların direktiflerine uygun bir şekilde çeşitli kategorilerde vize, izin ve seyahat belgeleri için başvuruları almak ve bunlarla ilgili idari ve tarafsız görevler/işlemleri yerine getirmekle yetkilidir. Bu başvuruların işlenmesi suretiyle, MZ VISA veri işleyicisi olarak görev görmekte ve ilgili Diplomatik Misyon/lar veri kontrolörüdür. İşbu Gizlilik Politikası, MZ VISA’in vize ve izin başvurularında bulunan kişilerden (bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacak) aldığı kişisel bilgileri nasıl aldığı, kullandığı, ifşa ettiği ve yönettiğini ve aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ilgili kurumlara nasıl sunduğunu açıklamaktadır.

Kişisel Bilgileri Alma, Kullanım Amacı ve İfşaatı

Başvuru sahiplerinden, vize başvuru formunda, adı/soyadı, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, pasaport bilgileri, doğum belgesi, gelir, vatandaşlık durumu, medeni durum ve iş durumu, adli ve eğitim bilgileri dahil kendilerine ait belirli kişisel bilgileri sağlaması istenebilir. Bu bilgiler, ilgili Diplomatik Misyonlar/Devletler ve/veya ilgili Vize Ofisleri tarafından oluşturulan şartlara göre toplanmaktadır.

Böyle kişisel bilgiler, aşağıdaki amaçlar dahil bunlarla sınırlı olmaksızın, vize başvuru(ları) ve/veya talep(leri) işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla toplanabilir, kullanılabilir veya ifşa edilebilir:

Çeşitli kategorilerde vize, izin ve seyahat belgeleri vs. için alınan başvuruları işlemek ve bunlarla ilgili çeşitli görevleri/işlemleri yerine getirmek;
Genel olarak vize başvuru süreciyle ilgili çeşitli sorulara yanıt vermek;
MZ VISA’e yapılan başvurunun durumuyla ilgili çeşitli sorulara yanıt vermek;
İlgili Devletler/Diplomatik Misyonların talimatlarına göre sair hizmetleri sağlamak/sunmak.
Kişisel bilgilerin sunulması gönüllülük esasına bağlıdır. Kişisel bilgilerinizi sağlamayı reddetmeniz, ancak, MZ VISA’in istenen Hizmetleri sağlama kabiliyetini sınırlandırabilir veya etkileyebilir.

Diplomatik Misyonların direktiflerine göre, MZ VISA (üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları üzerinden) genel olarak vize başvuru süreci veya MZ VISA üzerinden yapılan vize başvurularının durumu hakkında sorular için, çağrı merkezi, online takip, e-posta vs. gibi imkanlar sağlayabilir.

Genel vize başvuru süreci hakkında sorular:
Genel vize başvuru süreci hakkında sorular ileten kullanıcıların kişisel bilgilerini sağlaması gerekmemektedir.

Yapılan vize başvurusunun durumu hakkında sorular:
MZ VISA üzerinden yapılan bir vize başvurusunun durumu hakkında sorular ileten kullanıcılar, vize, izin veya seyahat belgesi başvurularının güncel durumu hakkında bilgi almak için başvuru referans numarasını belirtebilirler.

Kullanıcılardan, doğrulama/kimlik doğrulama amaçlarıyla adı veya soyadı veya doğum tarihi veya telefon numarası veya sokak adresi veya e-posta adresi veya başvuru tarihi vs. gibi bir veya daha fazla kişisel bilgiyi sağlaması talep edilebilir.

Vize başvuru süreci hakkında sorular ileten kullanıcılar, ancak, MZ VISA ve/veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ile e-posta üzerinden etkileşimde bulunurken pasaport numarası veya kişisel bilgilerini vermemelidir. Bunun yerine, başvuru referans numaralarını vermeleri tavsiye edilir. MZ VISA, kişisel bilgiler içeren e-postalara yanıt vermekle yükümlü değildir. Herhangi bir kişisel bilginin ifşa edilmesiyle ilgili risk sadece Kullanıcı/başvuru sahibine ait olacaktır ve MZ VISA herhangi bir suistimal vs. olaylarından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
Kalite kontrol amaçlarıyla, kullanıcılarla yapılan etkileşimler kayıt altına alınabilir. Böyle durumlarda, kullanıcılara bu uygulama ve amacı böyle bir etkileşimin başında bildirilecektir. İlgili Diplomatik Misyonlarca farklı bir talimat verilmediği sürece, böyle kayıtlar, böyle bir etkileşimin tarihine müteakip 30 gün sona erdiğinde silinecektir.

Mülakat Zamanı:

Belirli Diplomatik Misyonlar, Başvuru Sahibinin kişisel mülakata katılmasını gerekli kılabilir. Başvuru sahiplerinin, mülakat randevusu almak amacıyla başvuru referans numaraları ve/veya soyadı veya adı, doğum tarihi, telefon numarası, sokak adresi, e-posta adresi, başvuru tarihi ve pasaport numarası gibi belirli kişisel bilgileri vermesi gerekli olacaktır.

Mülakat randevusu zamanını belirlemek için Başvuru Sahibi tarafından sağlanan ve iletilen tüm bilgiler başvurunun yapıldığı ülke için başvuruların değerlendirilmesinden sorumlu Diplomatik Misyon tarafından gerekli görülen formatlara dönüştürülür ve iletilir.

MZ VISA tarafından alınan vize başvurularıyla ilgili belirli bilgiler ve veriler, halihazırda, UK (Londra) ve Hindistan (Mumbai) ülkelerinde veri merkezlerinde saklanmaktadır. Avrupa Birliğinden başvuru sahiplerinin vize başvurularının işlenmesi için MZ VISA tarafından sistemlerinde saklanan veriler, Avrupa Birliği (AB) sınırları dahilinde saklanmaktadır. AB dışındaki başvuru sahiplerinin verileri AB Sınırları içinde UK (Londra)’deki veya Hindistan’daki (Mumbai) veri merkezindeki MZ VISA sistemlerinde saklanabilir.

Bu bilgiler, ilgili Diplomatik Misyonlara karşı çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla MZ VISA tarafından kullanılabilir ve ifşa edilebilir ve MZ VISA tarafından alındıkları tarihten sonraki 30 (otuz) gün içinde silinecektir. Ancak, Başvuru Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini içeren veriler/bilgiler yukarıda belirtilen veri merkezlerinde saklanmaktadır.

Kişisel Bilgilerin İfşa Edilmesi:

MZ VISA, Başvuru Sahiplerinin kişisel bilgilerini ticarete konu etmeyecek, kiralamayacak veya satmayacaktır. MZ VISA, burada belirtilenler hariç olmak üzere Başvuru Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini ifşa etmeyecek veya başka türlü transfer etmeyecektir. Kişisel Bilgiler, sadece hizmetlerin sağlanması ve çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacaktır.

Ancak, MZ VISA, MZ VISA’e tebliğe edilen bir mahkeme emri, herhangi bir devam eden davalar veya sair idari veya adli işlemlere uymak için gerekli olduğunda veya yasal talepler, ceza kovuşturmaları, yargı işlemlerinde savunma yapmak veya yasal haklarını kullanmak veya suç faaliyetleri veya ulusal güvenlikle ilgili hususların önlenmesi, soruşturulması, tespiti, yargılanması sırasında Kişisel Bilgileri ifşa etme ve paylaşmaya ihtiyaç duyabilir.

Hizmet Sağlayıcısı Düzenlemeleri: MZ VISA, SMS, çağrı merkezi hizmetleri gibi hizmetler sağlayan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara kişisel bilgileri ifşa edebilir (veya başka türlü sağlayabilir). Bu üçüncü taraf hizmet Sağlayıcılarına, belirlenen görevleri yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgiler sağlanır ve kendi amaçları için kişisel bilgileri kullanma veya ifşa etme yetkisi vermiyoruz. Ancak kişisel bilgiler SMS hizmetleri için hizmet sağlayıcılarıyla paylaşılmayacaktır. Böyle üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının, MZ VISA tarafından belirlendiği üzere güvenlik & gizlilik gerekliliklerine riayet etmesi gerekmektedir.

Dolandırıcıların iş tekliflerine dikkat edin

Dolandırıcı İşe Alım / İstihdam Teklifleri

Kendilerini MZ VISA temsilcileri veya çalışanları olarak yanlış tanıtan kişilerin, kişisel bilgileri çalmak veya para talep etmek amacıyla insanlara dolandırıcılık amacıyla hayali iş fırsatları teklif ettiği MZ VISA’in dikkatini çekmiştir. Herhangi bir ücret/para ödenmesini gerektiren veya para karşılığında çalışma vizesi vaat eden böyle bir iş teklifi aldığınızda dikkat ve sağduyu göstermenizi tavsiye ediyoruz. Söz konusu teklifler tamamen sahte olup geçersizdir. MZ VISA, bir Kariyer ajansı değildir ve işe alım hizmetleri sunmamaktadır. Dolandırıcılar başlıca internet, e-posta, telefon vs. kullanmaktadır. Böyle dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını konusunda insanları uyarıyoruz.

MZ VISA’in bir vize işleme şirketi olduğunu ve vize başvurusunu işlemek için idari görevlerini yerine getirmek için sadece devlet ve diplomatik misyonlarla birlikte çalıştığımızı bilgilerinize sunuyoruz. Ne MZ ne de temsilcileri, MZ VISA’de veya dışında iş fırsatları sunmak için hiç bir koşulda insanlardan para talep etmemektedir. Kendisini MZ VISA’den gönderilmiş gibi gösteren ve para talep eden herhangi bir teklif almanız halinde, bu teklifler sahtedir.

İşe alım dolandırıcılığının uyarı işaretleri

MZ VISA’in süreçleri ve etik uygulamalarının ihlal eden işe alım dolandırıcılığının bazı örnekleri aşağıda yer almaktadır:

E-posta, resmi bir MZ VISA e-posta adresinden değil ancak Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo vs. gibi ücretsiz e-posta hizmetinden gönderilmektedir. Bu e-postanın sahte bir e-posta adresinden gönderilmesi de mümkündür.
Gizli veya şahsi bilgilerinizi vermeniz istenir.
Telefon üzerinden veya bir anlık mesajlaşma tipi bir program üzerinden mülakat yapmanız istenir.
Sizden para veya ücret talep edilir.
Bir başvuru veya çalışma vizesi formları gibi sahte işe alım belgelerini doldurmanız talep edilir (MZ VISA adı ve logosu tahrif edilebilir/kopyalanabilir ve izinsiz olarak belgede kullanılabilir).
Acil olduğu konusunda ısrarcılık.
Çalışma İzni, Vize başvuruları ve benzerlerinin işlenmesi için para talep edilecektir.
Böyle işlemler, kurbanları dolandırmayı veya kişisel bilgileri talep etmeyi amaçlamaktadır.
Bu kişilerin faaliyetleri cezai ve hukuki sorumluluklara tabidir. MZ VISA bu hususları ciddiyetle ele almakta ve böyle yasadışı faaliyetleri soruşturmak ve kovuşturmak için yetkili emniyet teşkilatıyla iletişim kurma hakkını saklı tutarken, bu kişilerin yerinin tespit edilmesi ve yargılanması sıklıkla zordur.
Bu nedenle, dolandırıcı veya şüpheli olduğuna veya olabileceğine inandığınız, bir mülakat veya iş teklifi için yazılı veya sözlü bir teklif almanız halinde, lütfen bunları gözardı ediniz. Bunu ayrıca communications@mzvize.com adresinden MZ VISA ile teyit edebilirsiniz.

Bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştığınızı fark etmeniz durumunda, yerel polis veya yetkili kurumlarla derhal iletişim geçmenizi ve ayrıca acco@mzvize.com adresine e-posta göndererek dolandırıcılığı tarafımıza bildirmenizi teşvik ediyoruz.

Hiçbir durumda, MZ VISA, bu yetkisiz kişiler ve/veya faaliyetlerden doğacak herhangi bir zarar, ziyan, kayıp, masraf veya rahatsızlıklardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

MZ VISA, Sitede belirtilen vize ve hizmet ücretleri hariç herhangi bir ek ücret almamaktadır. FS Global, herhangi bir vize başvurusunun onaylanacağına dair garanti vermemektedir. Bu amaçla herhangi bir ek ücret talep edilmesi halinde, bunun bir dolandırıcılık olduğu konusunda sizi uyarır ve MZ VISA bu durumlarda herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir.

Çerezler

Çerezler, Kullanıcının MZ VISA internet sitesini ziyaret ettiğinde Kullanıcının sisteminde veya internet etkin cihazlarında saklanabilecek dosyalar veya bilgi parçalarıdır. MZ VISA, internet sitesinin kullanımını kolaylaştırmak için çerezleri kullanmaktadır. MZ VISA, bu bilgilerden Kullanıcıyı şahsen tespit edemez.

MZ VISA, internet sitesi sadece çerezlerin kullanılmasıyla mümkün olan bazı özellikler sunmaktadır.
Çerezler, internet sitesi kullanıcılarının tespit edilmesi ve oturumlarının sürekli açık kalmasını sağlar.
Çerezlerin çoğu “oturum çerezidir” yani bir oturumun sonunda başvuru sahibi/kullanıcı websitesinden çıktığında, başvuru sahibinin/internet sitesi kullanıcının sabit diskinden otomatik olarak silinmektedir. Ancak, “Kalıcı çerezler” internet sitelerimize yapılan birden fazla ziyarette etkin olan çerezlerdir.
Başvuru sahibi / internet sitesi kullanıcısı, MZ VISA’in kontrolünde bulunmayan internet sitelerinin belirli sayfalarında bulunan linkler veya üçüncü taraflardan çerezlerle karşılaşabilir,
Kullanıcı MZ VISA’in websitelerine eriştiğinde, Kullanıcı MZ VISA tarafından çerez kullanımını onaylamaktadır. Kullancının çerez kullanımını kabul etmemesi halinde, Kullanıcı MZ VISA’in websitelerini kullanmamalıdır. Kullandığımız çerezlerin devre dışı bırakılması halinde, MZ VISA’in web sitesindeki kullanıcı deneyimini etkileyebilirler.

SPAM

MZ VISA spamlere müsamaha göstermemektedir.
MZ VISA websiteleri veya iletişim araçları, spam göndermek için veya MZ VISA kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve şartlarını ihlal edebilecek içerik göndermek için kullanılamaz.
MZ VISA, mesajları gönderilmeden önce virüsler ve diğer yasadışı veya yasak içerik için filtreler ve otomatik olarak taratır.
İstenmeyen posta veya dolandırma amaçlı e-postalarla ilgili sorunları MZ VISA’e bildirmek için lütfen communications@mzvize.com adresini kullanınız.
MZ VISA, gönderdiği veya aldığı e-posta mesajlarını çeşitli formatlarda kalıcı olarak saklamamaktadır. MZ VISA, üçüncü taraflara herhangi bir e-posta adresini satmaz veya kiralamaz.
Kullanıcı veya kullanıcılar, MZ VISA internet sitesini veya içeriğine eklemeler, değişiklikler yapma, tahrif etme, izinsiz girme, kötüye kullanma veya suiistimal etmek üzere izin verilmez veya beklenmez.

Güvenlik

Takip soruları için MZ VISA ile iletişim kuran Başvuru Sahiplerine yardımcı olmak amacıyla, pasaport ve/veya belgelerin Başvuru Sahiplerine iade edilmesinden sonra Başvuru Sahibinin kişisel bilgileri en fazla otuz (30) gün veya ilgili Devletler / Diplomatik Misyonlar tarafından belirlenen süreler boyunca elektronik formatta saklanabilir.

MZ VISA, kişisel bilgilerin saklanması için kullanılan ekipman veya cihazların veya kişisel bilgilerin yok edilmesi için güvenli yöntemler kullanmaktadır. Kişisel bilgileri saklamak için kullanılan ekipman veya cihazları (örneğin evrak dolapları, bilgisayarlar, disketler ve ses bantları) bertaraf ederken, MZ VISA izinsiz taraflarca erişimi engellemek için her türlü saklanan bilgilerin silinmesi veya kaldırılması gibi uygun tedbirler almaktadır.

Hukuk

MZ VISA ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları, veya kanunlara/emirlere istinaden bir arama emrine veya yasal olarak geçerli bir sorgulamaya veya bir soruşturma makamına yanıt vermek veya başka türlü geçerli kanunların gerekli kıldığı veya izin verdiği şekilde Kişisel Bilgileri sağlayabilir. MZ VISA ayrıca yasal taleplerin tesisi, uygulanması veya savunulması için veya başka türlü kanunların izin verdiği şekilde gerekli olduğu hallerde kişisel bilgileri ifşa edebilir.

Üçüncü Taraf Linkleri

MZ VISA, MZ VISA’in sahip olmadığı veya işletmediği çeşitli hizmet ve/veya ürünleri tanıtan diğer/üçüncü taraf sitelere linkler içerebilir. Bu website linkleri, ücretli reklam şeklinde olup MZ VISA tarafından doğrulanmamıştır. Bu linkler erişim kolaylığı için sağlanmakta olup, Bu linklere erişim gönüllülük esasına dayanır ve MZ VISA’in bu sair üçüncü taraf websitelerini onayladığını veya ilişkili olduğunu göstermemektedir. Kullanıcılardan, bu web sitelerine erişmek için kendi takdirlerini kullanmaları talep edilmekte olup, ne MZ VISA ne de yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, bu sair üçüncü taraf websiteleri veya bunların içeriği her türlü bilgiden dolayı niteliği ne olursa olsun herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğa sahip değildir.

Linki verilen internet siteleri, kendilerine ait ve bağımsız gizlilik politikaları, bildirimler ve kullanım koşullarına sahip olup bunları dikkatlice incelemenizi tavsiye ederiz. MZ VISA, böyle üçüncü taraf sitelerde herhangi bir kontrole sahip değildir ve bu nedenle kişisel bilgi uygulamalarından sorumlu veya yükümlü değildir.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgilerin ifşaası kesinlikle isteğe bağlıdır. Kişisel bilgilerini ifşa eden Başvuru Sahipleri / Kullanıcılar, işbu Gizlilik Politikasını okuduğu ve anladığı varsayılmaktadır ve işbu Gizlilik Politikasında belirtildiği üzere kişisel bilgilerin kullanılması ve ifşaatını onaylamaktadır. Başvuru Sahibi / Kullanıcı, MZ VISA tarafından kişisel bilgilerin Diplomatik Misyonlar / Devletler ve/veya ilgili Vize Ofisleri veya sair üçüncü taraflara ifşa edilmesinden önce onaylarını geri çekme hakkına sahiptir.

Başvuru Sahibi, sağladıkları kişisel bilgilerde hakka sahiptir. Kullanıcılar, İletişim sayfasında “Konu Erişim Talebi” konu başlığını kullanarak Info e-posta adresine bir e-posta göndererek kişisel bilgilerine erişim talep edebilirler. Bu talep, bilgilerin kontrolörü olan ilgili Devletler / Diplomatik Misyona gönderilecek ve ilgili Devlet/Diplomatik Misyon tarafından alınan talimatlara göre MZ VISA gerekli işlemleri yapacaktır.

MZ VISA, Başvuru Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin gerçekliği veya doğruluğunu kesinleştirmekten sorumlu değildir MZ VISA sağlanan bilgileri doğru, eksiksiz güncel olmasının sağlanması Başvuru Sahibinin görevidir.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

İşbu Gizlilik Politikasın muhtelif zamanlarda güncellenebilir ve Başvuru Sahiplerine/Kullanıcılara en son politika beyanına ulaşmak için MZ VISA sitesini ziyaret etmelerini öneririz.

Bize Ulaşın

İşbu Gizlilik Politikası veya burada açıklanan uygulamalar hakkında sorularınız olması halinde, daha fazla bilgi için lütfen vfsprivacy@mzvize.com adresine bir e-posta gönderiniz.

Sorular

Gizlilik Politikasıyla ilgili sorularınız için, lütfen mzvizeprivacyofficer@mzvize.com adresine e-posta gönderiniz.